Please Wait a Moment

میکروپلیت ریدر (الایزا ریدر)

 

محدوده طول موج: 900-340 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر   

دقت جذب: OD 0/005

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: μg/L - mg/L

حجم نمونه: 200 میکرولیتر

نگهدارنده: میکروپلیت 96 تایی

 

دانلود کاتالوگ

دستگاه چند منظوره

نانودراپ، میکروپلیت ریدر، اسپکتروفتومتر و LSPR

محدوده طول موج: 900-190 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/005

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten – Deutetium

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: 2ng/μL dsDNA

حجم نمونه: 3-2 میکرولیتر

نگهدارنده: کووت های استاندارد، پلیت 16 تایی نانودراپ و میکروپلیت 96 تایی

دانلود کاتالوگ
 

اسپکتروفتومتر UV-VIS

 

محدوده طول موج: 900-190 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten - Deutetium

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: μg/L - mg/L

حجم نمونه: 1 میلی ثانیه

نگهدارنده: کووت های استاندارد

دانلود کاتالوگ

نانودراپ اسپکتروفتومتر

 

محدوده طول موج: 900-190 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten – Deutetium

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: 2ng/μL dsDNA

حجم نمونه: 2-1 میکرولیتر

نگهدارنده: کووت های استاندارد و پلیت نانودراپ

دانلود کاتالوگ

نانوذرات طلا

 

اندازه ذرات: 100-5 نانومتر، همگنی سایز در هر محلول، قابلیت اتصال به بیومولکول ها

دانلود کاتالوگ

اسپکتروفتومتر VIS

 

محدوده طول موج: 900-340 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: μg/L - mg/L

حجم نمونه: 1 میلی لیتر

نگهدارنده:  کووت استاندارد

 

دانلود کاتالوگ
 

دستگاه LSPR

 

محدوده طول موج: 900-340 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: μg/L - mg/L

حجم نمونه: 200 میکرولیتر

نگهدارنده:  میکروپلیت 96 تایی

 

دانلود کاتالوگ

آنالیزور آب  

 

High Resolution Water Analyzer

محدوده طول موج: 900-190 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten- Deuterium

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: ppm- ppb

حجم نمونه: 1 میلی لیتر

نگهدارنده: کووت 10و 20 و 50 و 100 میلی متری و ویال COD

 

دانلود کاتالوگ

آنالیزور آب

 

محدوده طول موج: 900-190 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten - Deuterium

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: ppm

حجم نمونه: 1 میلی لیتر

نگهدارنده: 18 کووت استاندارد

 

دانلود کاتالوگ

آنالایزر بیوشیمی (نیمه اتوماتیک)

 

انجام تست های بیوشیمی پارامترهای سرم خونی و اورین

محدوده طول موج: 900-340 نانومتر

دقت طول موج: 0/1 نانومتر

دقت جذب: OD 0/002

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: ppm

حجم نمونه: 1 میلی لیتر

نگهدارنده: 18 کووت استاندارد

 

دانلود کاتالوگ
 

Real-time PCR

 

کانال های برانگیختگی: Blue (365nm), Green (470nm), Yellow (530nm), Orange (585nm), Red (625nm), Crimson (680nm)

یکنواختی دمایی: 0/01± سانتیگراد

دقت دمایی: 0/25± سانتیگراد

تفکیک پذیری دمایی: 0/1±

محدوده دمایی: دمای اتاق تا 99 سانتیگراد

محدوده دینامیکی: تا ده مرتبه بزرگی

حداقل حجم نمونه: 15 میکرولیتر

روتور: 36تایی و 72تایی

 

دانلود کاتالوگ

اتوآنالایزر بیوشیمی-شیمی

 

انجام کاملا اتوماتیک تست های بیوشیمی پارامترهای سرم خونی و اورین

محدوده طول موج: 900-340 نانومتر

دقت جذب: OD 0/005

سرعت طیف سنجی: 1 میلی ثانیه

منبع نوری: Halogen tungsten

آشکارساز: Linear CCD SONY 2048

حد تشخیص: ppm

حجم نمونه: 300 میکرولیتر

نگهدارنده: 80 کووت

 

دانلود کاتالوگ
دی ان ان